Přeskočit na obsah

Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu, které svým dopadem přesahují územní působnost žadatele. Cílem Programu je zvýšení především sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí podpory v termínu: 
  • 1) od 23.01.2017 do 08.02.2017 do 17:00 hodin (1. kolo) – jednorázové akce s termínem konání leden – červen 2017;
  • 2) od 22.05.2017 do 07.06.2017 do 17:00 hodin (2. kolo) – jednorázové akce s termínem konání červenec – prosinec 2017.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (kromě obcí a svazku obcí).

Typy podporovaných projektů:

 • Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Dotace může pokrýt maximálně 65 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Na 1 akci může žadatel předložit maximálně 1 Žádost o poskytnutí podpory. V rámci jednoho kola výzvy může předložit žadatel maximálně 1 Žádost o poskytnutí podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru