Přeskočit na obsah

Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti školství, výchovy a vzdělávání

Dotace je určena na podporu aktivit přispívajících k výchově a celoživotnímu vzdělávání obyvatel a návštěvníků města Kroměříže.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace na akce je stanovena od 13. 6. do 24. 6. 2022 do 14:00.

Příjemci podpory:

  • Oprávnění žadatelé — dotace na provoz a činnost Neziskové organizace, které sídlí, případně vyvíjejí svou činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity souvisí s městem Kroměříž.
  • Oprávnění žadatelé – dotace na akce Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které sídlí, případně vyvíjejí činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity souvisí s městem Kroměříž.
  • V titulech určených na realizaci akcí jsou přípustnými žadateli rovněž střední školy realizující své aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na podporu aktivit přispívajících k výchově a celoživotnímu vzdělávání obyvatel a návštěvníků města Kroměříže.

Forma a výše podpory:

  • Dotace na provoz a činnost z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele vynaložených na podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 % z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace.
  • Dotace na akce z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele vynaložených na podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 % z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace. V případech, kdy je poskytnutá dotace ve výši do 10 000 Kč včetně, může činit až 100 % celkových výdajů žadatele na podporovaný předmět dotace

Specifika a omezení:

  • Žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 30 dnů od přijetí usnesení Radou města Kroměříže, případně Zastupitelstvem města Kroměříže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru