Přeskočit na obsah

Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti sportu

Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových, jednorázových i pravidelně se opakujících akcí a cyklů akcí žadatelů v oblasti sportu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace na akce je stanovena od 13. 6. do 24. 6. 2022 do 14:00.

Příjemci podpory:

  • Oprávnění žadatelé — dotace na provoz a činnost Neziskové organizace, které sídlí, případně vyvíjejí svou činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity souvisí s městem Kroměříž a v daném roce neobdrží dotaci z rozpočtu města Kroměříže v rámci individuální dotace.
  • Oprávnění žadatelé – dotace na akce Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které sídlí, případně vyvíjejí činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity souvisí s městem Kroměříž.
  • V titulech určených na realizaci akcí jsou přípustnými žadateli rovněž střední školy realizující své aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových, jednorázových i pravidelně se opakujících akcí a cyklů akcí žadatelů v oblasti sportu.

Forma a výše podpory:

  • Dotace na provoz a činnost z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele vynaložených na podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 % z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace.
  • Dotace na akce z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele vynaložených na podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 % z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace. V případech, kdy je poskytnutá dotace ve výši do 10.000 Kč včetně, může činit až 100 % celkových výdajů žadatele na podporovaný předmět dotace.
  • Maximální výchozí částkou pro výpočet dotace u žádosti dotace pro dotační titul 1 – dotace na provoz a činnost je nejvýše 100 000 Kč.
  • Maximální výchozí částkou pro výpočet žádosti u dotace pro dotační titul 2 – dotace na akce může činit nejvýše 50 000 Kč na akci.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 30 dnů od přijetí usnesení Radou města Kroměříže, případně Zastupitelstvem města Kroměříže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru