Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů

older-adult-1546130_960_720
Share Button

Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových i pravidelně se opakujících aktivit a akcí žadatele v oblasti volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace na akce je stanovena od 13. 6. do 24. 6. 2022 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávnění žadatelé – dotace na provoz a činnost Neziskové organizace, které sídlí, případně vyvíjejí svou činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity souvisí s městem Kroměříž.
 • Oprávnění žadatelé – dotace na akce Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které sídlí, případně vyvíjejí činnost na území města Kroměříže nebo jejich aktivity souvisí s městem Kroměříž.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových i pravidelně se opakujících aktivit a akcí žadatele v oblasti volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů.
 • Město Kroměříž bude podporovat rozvoj pravidelné zájmové činnost dětí, mládeže a seniorů na území města Kroměříže s cílem udržet stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí, mládeže a seniorů. Dále bude podporovat nově vzniklé organizace se zaměřením na volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů. Podpora je určena také na jednorázové akce a cykly akcí, které budou směřovat k rozvoji volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů.
 • V titulech určených na realizaci akcí jsou přípustnými žadateli rovněž střední školy realizující své aktivity ve prospěch dětí, mládeže a seniorů.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na provoz a činnost z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele vynaložených na podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 % z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace.
 • Dotace na akce z rozpočtu Města Kroměříže může činit nejvýše 70% výdajů žadatele vynaložených na podporovaný předmět dotace. Žadatel musí zajistit spolufinancování z jiných zdrojů ve výši alespoň 30 % z celkových výdajů podporovaného předmětu dotace. V případech, kdy je poskytnutá dotace ve výši do 10.000 Kč včetně, může činit až 100 % celkových výdajů žadatele na podporovaný předmět dotace.
 • Maximální výchozí částkou pro výpočet dotace u žádosti dotace pro dotační titul 1 – dotace na provoz a činnost je nejvýše 50 000 Kč.
 • Maximální výchozí částkou pro výpočet žádosti u dotace pro dotační titul 2 – dotace na akce může činit nejvýše 20 000 Kč na akci.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé budou o rozhodnutí vyrozuměni do 30 dnů od přijetí usnesení Radou města Kroměříže, případně Zastupitelstvem města Kroměříže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>