Přeskočit na obsah

Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů

Dotace na rekonstrukce, opravy a úpravy, které zvýší estetickou hodnotu objektů nacházející se v Městské památkové rezervaci Nový Jičín a v odůvodněných případech i mimo její ochranné pásmo.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2018.

Příjemci podpory:

  • Tento Program je určen pro fyzické osoby, které vlastní objekty na území MPR a jejího ochranného pásma.
  • Ve zvlášť odůvodněných případech je určen i pro fyzické osoby, které vlastní objekt mimo MPR a její ochranné pásmo na území města.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem Programu je finančně podpořit a motivovat vlastníky objektů se zanedbaným vzhledem v Městské památkové rezervaci Nový Jičín a jejím ochranném pásmu, ve zvlášť odůvodněných případech i mimo MPR a její ochranné pásmo. Podporovány jsou rekonstrukce, opravy a úpravy, které zvýšily estetickou hodnotu objektů.
  • Předmětem podpory jsou projekty, kterými byla provedena a dokončena realizace úprav fasád, dále komínů, střech, klempířských a truhlářských výrobků a drobné stavební úpravy zvyšující estetickou úroveň objektů.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace je 20 % uznatelných výdajů, nejvýše však 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé o poskytnutí dotace musí mít vyrovnány veškeré finanční a jiné závazky vůči Městu Nový Jičín. Tuto skutečnost doloží písemným čestným prohlášením.
  • Na tentýž projekt není možné čerpat dotaci z více než jednoho Programu Města najednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru