Přeskočit na obsah

Program na materiální podporu neškolských organizací zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu města Kolín

Dotace na podporu organizací, které se soustavně a pravidelně během roku zabývají mimoškolní činností dětí a mládeže na území města Kolína.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 01. 2019.

Příjemci podpory:

  • Neškolské organizace, které pravidelně a dlouhodobě zajišťují soustavné mimoškolní aktivity pro děti a mládež na území města Kolína ve věku od 5 do 18 let.
  • Právnická osoba – spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora organizací, které se soustavně a pravidelně během roku zabývají mimoškolní činností dětí a mládeže na území města Kolína.
  • Dotace jsou poskytovány na nezbytné materiální vybavení zázemí organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže.
  • Dotace může být poskytnuta na pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 000 Kč a nižší, nebo na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, které nepřesahuje částku 40 000 Kč.

Forma a výše podpory:

  • Město Kolín vyčlení na Program finanční částku po schválení rozpočtu na rok 2019 Zastupitelstvem města Kolína. Předpokládaná alokace je 200 000 Kč.
  • Určujícím kritériem pro stanovení výše poskytnuté dotace je přiměřený a srozumitelný rozpočet, náklady obvyklé v místě a čase.

Specifika a omezení:

  • Dotační program se nevztahuje na tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru