Přeskočit na obsah

Program na materiální podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu město Kolína

Dotace na podporu organizací, které se soustavně a pravidelně během roku zabývají mimoškolní činností dětí a mládeže na území města Kolína.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou neškolské organizace, které pravidelně a dlouhodobě zajišťují soustavné mimoškolní aktivity pro děti a mládež ve věku od 5 do 18 let na území města Kolína.
  • Žadatelem může být právnická osoba – spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace jsou poskytovány na nezbytné materiální vybavení zázemí organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže.
  • Dotace může být poskytnuta na pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 000 Kč a nižší, nebo na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, které nepřesahuje částku 40 000 Kč.
  • Podpora aktivního a plnohodnotného prožití volného času dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na programovou dotaci je 400 000 Kč.
  • Určujícím kritériem pro stanovení výše poskytnuté dotace je přiměřený a srozumitelný rozpočet, náklady obvyklé v místě a čase.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s realizací činnosti během daného kalendářního roku, tj. od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
  • V rámci Programu může žadatel o dotaci žádat pouze jednou ročně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru