Přeskočit na obsah

Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji

Dotační program se zřizuje za účelem podpory přípravy projektů záchrany, opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat od 17. 10. 2023, 9.00 hodin do 24. 10. 2023, 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze vlastník objektu, na jehož opravu je žádáno o dotaci. Může jím být fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající – OSVČ, obec a právnická osoba, která není zřizována či zakládána Karlovarským krajem.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční podpora přípravy projektů záchrany, opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 1 000 000 Kč.
  • Pro dotační program je vyčleněna částka 120 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024.

Specifika a omezení:

  • Počet žádostí na jednoho žadatele není omezen. Předmětem jedné žádosti může být záchrana či obnova pouze jednoho objektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru