Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji

karl.kraj
Share Button

Program je určen na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být vlastník objektu, který je předmětem projektu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat od 28. 1. 2020 od 9:00 hod. do 3. 2. 2020 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, obec, právnická osoba, která není zřizována nebo zakládána krajem.

Typy podporovaných projektů:

  • Realizace projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace v jednom případě činí 500 000 Kč.
  • Pro dotační program je vyčleněna částka 12 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2020.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě).
  • Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>