Přeskočit na obsah

Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví ve Zlínském kraji

Dotace na podporu projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 01. 2022 do 10. 02. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolek, ústav, nadace, nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • obecně prospěšná společnost založená do 31.12.2013 dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR.
 • Důvodem poskytnutí dotace je přispět realizátorům na vzrůstající náklady na realizaci jejich projektů a podpořit vznik dalších projektů, které získávají dobrovolníky, jejichž bezplatná práce v oblasti sociální, zdravotní péče, vzdělání, mládeže, ekologie a ochrany přírody, pomáhá doplňovat kvalitu služeb a pracovní síly.
 • V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady: udržení/získání nových dobrovolníků jako bezplatné pracovní síly ve výše uvedených oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 800 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
 • Maximální míra dotacečiní60 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekty v rámci Programu musí být realizovány tak, aby minimálně 15% dobrovolníků bylo vysláno do přijímajících organizací, tedy maximálně 85% dobrovolníků, může žadatel použít pro vlastní potřebu/činnost.
 • Žadatel může v Programu předložit maximálně jednu Žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru