Přeskočit na obsah

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji

Dotace na  podporu vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 25. 3. 2024 do 29. 3. 2024 včetně. 

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou ke dni vyhlášení dotačního programu členy Klastru sociálních inovací a podniků — SINEC, z. s. Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je kraj, dotaci nelze poskytnout.

Typy podporovaných projektů:

 • PSP 1/24 Pořízení materiálně‑technického vybavení a opravy sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 150 000 Kč.
 • PSP 2/24 Pořízení materiálně‑technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 600 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • PSP 1/24

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 150 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • PSP 2/24
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 151 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru