Přeskočit na obsah

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji

Dotace na  podporu vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 24. 3. 2023 do 31. 3. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou ke dni vyhlášení dotačního programu členy Klastru sociálních inovací a podniků — SINEC, z. s. Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je kraj, dotaci nelze poskytnout.

Typy podporovaných projektů:

 • PSP 1/23 Pořízení materiálně‑technického vybavení a opravy sociálních podniků.
 • PSP 2/23 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 300 000 Kč.
 • PSP 3/23 Pořízení materiálně‑technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 600 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • PSP 1/23

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč.
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 90 %.
 • PSP 2/23
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 101 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %.
  • V případě, že v rámci projektu bude pořizováno vozidlo, je spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu (i jiných než na pořízení vozidla) stanovena následovně:
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
   Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
 • PSP 3/23
  • Minimální výše poskytnuté dotace: od 301 000 Kč.

  • Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000 Kč.

  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru