Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji

351844-top_foto1-rqi5g
Share Button

Dotace na podpora realizace audiovizuálních děl v Ústeckém kraji a posílení místní ekonomiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 7. – do 11. 8. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba se sídlem, pobočkou nebo provozovnou na území České republiky, která je ve smyslu §2 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, výrobcem nebo koproducentem AVD, které je předmětem projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Typy projektů:
  • Projektem se pro účely tohoto programu rozumí část výroby AVD na území Ústeckého kraje, a to pouze část tvořená vlastním natáčením a postprodukcí AVD, nikoli developmentem (vývojem) AVD.
  • Předmětem projektu pro účely této výzvy je pouze AVD s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech.
 • Ústecký kraj poskytuje prostřednictvím tohoto programu dotace na projekty, jejichž předmětem je výroba těchto typů AVD: hrané filmy nebo hrané seriály či epizody hraných seriálů, a to bez omezení stopáže. Zároveň platí, že tato AVD jsou určena k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand.

Forma a výše podpory:

 • Dotace poskytované z programu mají formu jednorázové neinvestiční dotace.
 • Minimální výše dotace na projekt: 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na projekt: 1 000 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt nesmí být spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Ústeckým krajem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>