Přeskočit na obsah

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize, vlajkové lodi kreativních průmyslů.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě od 22. 1. 2024 do 21. 3. 2024 do 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby.
 • Fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Příprava produkce a samotná produkce audiovizuálních děl, jedná se o aktivity spočívající zejména v činnostech zahrnující: 
  • přípravu natáčení (zejména výběr a určení míst natáčení, casting hereckých rolí aj.);
  • vlastní natáčení filmu v lokacích (exteriéry a interiéry) nebo ateliéru;
  • výroba animovaného filmu;
  • postprodukční práce:
   • zvukové práce;
   • obrazové práce;
   • trikové práce;
   • animační práce.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 6 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 2 000 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být minimálně z části realizován na území Zlínského kraje.
 • Počet Žádostí v Programu není omezen. V rámci jednoho audiovizuálního díla nesmí být podáno více Žádostí.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno do 31. 8. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru