Přeskočit na obsah

Zlínský kraj — Program na podporu audiovizuálních děl tvůrců ze Zlínského kraje

Cílem Programu je snaha o vytvoření optimálních podmínek v kraji směřujících k posílení a uchování hodnot zlínské filmové kultury, rozvoje filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví se zájmem o zajištění konkurenceschopnosti tvůrců ze Zlínského kraje v národním i mezinárodním měřítku.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě od 22. 7. 2024 do 30. 7. 2024 do 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby.
 • Fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Příprava produkce a samotná produkce audiovizuálních děl, jedná se o aktivity spočívající zejména v činnostech zahrnující: 
  • přípravu natáčení (zejména výběr a určení míst natáčení, casting hereckých rolí aj.);
  • vlastní natáčení filmu v lokacích (exteriéry a interiéry) nebo ateliéru;
  • výroba animovaného filmu;
  • postprodukční práce:
   • zvukové práce;
   • obrazové práce;
   • trikové práce;
   • animační práce.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 2 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 1 000 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být minimálně z části realizován na území Zlínského kraje.
 • Počet Žádostí v Programu není omezen. V rámci jednoho audiovizuálního díla nesmí být podáno více Žádostí.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno do 31. 8. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru