Přeskočit na obsah

Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2015

Dotace na modernizaci vzdělávání, inovativní formy a metody výuky a výukový materiál určené nestátním neziskovým organizacím, o které lze žádat do 31. 10. 2014.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 31. 10. 2014 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace — spolky, obecně prospěšné společnosti, fundace.

Typy podporovaných projektů:

  • Modul 1: Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky pro rozvoj gramotností.
  • Modul 2: Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století.
  • Modul 3: Podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách v souvislosti s Rokem technického vzdělávání 2015.
  • Modul 4: Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k 700. výročí narození Karla IV. a 600. výročí upálení M. Jana Husa.

Forma a výše podpory:

  • Požadovaná celková dotace v Modulu 1 se musí pohybovat v rozpětí 50 — 500 tis. Kč.

  • Požadovaná celková dotace v Modulu 2 až 4 se musí pohybovat v rozpětí 50 — 300 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Příjemcem dotace mohou být pouze NNO, které prokáží svůj vznik nejpozději 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí a jsou jednoznačně zaměřeny na podporu práce pedagogických pracovníků.
  • Dotace jsou určeny pouze na projekty s celostátní působností.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru