Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

shutterstock_156277586.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 4. 1. 2021 do 15. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je škola nebo školské zařízení se sídlem v Olomouckém kraji, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Typy podporovaných projektů:

 • Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021 je podpora následujících tematických okruhů vztahujících se k oblasti EVVO:
  • a) rozvoj klíčových znalostí a kompetencí u dětí a žáků v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (např. realizace lesní pedagogiky, projektových dnů);
  • b) vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky;
  • c) realizace školních projektů EVVO včetně realizace společných projektů škol a spolupráce s veřejností;
  • d) zpracování environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.);
  • e) vybavení a úprava přírodní učebny EVVO;
  • f) zhotovení, oprava, údržba a provoz terénních informačních zařízení včetně naučných stezek.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 880 000 Kč.
 • Žadatelé mohou získat na jeden projekt minimální částku 10 000 Kč.
 • Žadatelé mohou získat na jeden projekt maximální částku 30 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního programu bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.
 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>