Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji

tennis
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora handicapovaných sportovců sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji, případně propagujících Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost a samotných handicapovaných sportovců, zaměřená na zkvalitnění jejich sportovní přípravy v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 14. 1. 2022 do 4. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba nebo právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je sportovní činnost handicapovaných.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora zaměřená cíleně na sportovní činnost handicapovaných sportovců u sportovních klubů v regionu Olomouckého kraje i mimo něj.
  • Podpora handicapovaných sportovců sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji, příp. těch, které v Olomouckém kraji nesídlí, ale výstupy činnosti, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. Dále podpora samotných handicapovaných sportovců, zaměřená na zkvalitnění jejich sportovní přípravy v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 1 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 200 000 Kč.
  • Není vyžadována povinná spoluúčast žadatele.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem v dotačním programu nemůže být: obec, dobrovolný svazek obcí a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát. Dále svazy, které sdružují jednotlivé kluby.
  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>