Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji

library-1147815_960_720
Share Button

Dotace na podporu investičních projektů do oblasti výstavby, rekonstrukcí a pořízení vybavení do knihoven a kulturních zařízení za účelem zkvalitnění podmínek kulturního a společenského života v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 17. 1. 2022 do 28. 1. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
 • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
 • právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora investičních projektů do oblasti výstavby, rekonstrukcí a pořízení vybavení do knihoven a kulturních zařízení za účelem zkvalitnění podmínek kulturního a společenského života v Olomouckém kraji.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 4 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 80 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 30 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>