Přeskočit na obsah

Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS v Ústeckém kraji

Dotace na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS.

Příjem žádostí:

 • Žádost o finanční podporu je možné podávat od 4. června 2021 od 8:00 hodin do 22. června 2021 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Tematické zadání A: obec, která je zřizovatelem jednotky SDH, vybavená CAS.
 • Tematické zadání B: obec, která je zřizovatelem vybrané jednotky SDH.
 • Tematické zadání C: spolky působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva, veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva, ostatní složky IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. (mimo obecní a městské policie).
 • Tematické zadání D: obec, která je zřizovatelem jednotky SDH.
 • Tematické zadání E: obec, která je zřizovatelem Obecní nebo Městské policie.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky — Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“ v této oblasti podpory: 
  • Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.
 • B. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ v těchto oblastech podpory: 
  • a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic.
  • b) Nákup nového dopravního automobilu.
 • C. Tematické zadání „Krajská podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.
 • D. Tematické zadání „Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“.
 • E. Tematické zadání „Krajská podpora obecní nebo městské policie“.

Forma a výše podpory:

 • Tematické zadání A: Minimální výše požadované dotace je stanovena na 1 000 000 Kč. Maximální výše dotace je stanovena na 1 500 000 Kč.
 • Tematické zadání B: Minimální výše požadované dotace je stanovena na 100 000 Kč. Maximální výše dotace je stanovena na 500 000 Kč.
 • Tematické zadání C: Minimální výše požadované dotace je stanovena na 20 000 Kč. Maximální výše dotace je stanovena na 80 000 Kč.
 • Tematické zadání D: Minimální výše požadované dotace je stanovena na 30 000 Kč. Maximální výše dotace je stanovena na 100 000 Kč.
 • Tematické zadání E: Minimální výše požadované dotace je stanovena na 50 000 Kč. Maximální výše dotace je stanovena na 150 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Termínem ukončení realizace projektu ve všech tematických oblastech je 30. listopadu 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru