Přeskočit na obsah

Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS v Ústeckém kraji

Dotace na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS.

Příjem žádostí:

 • Žádost o finanční podporu je možné podávat od 1. února 2023 od 8:00 hodin do 24. února 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Tematické zadání A: obec, která je zřizovatelem jednotky SDH, vybavená CAS.
 • Tematické zadání B: obec, která je zřizovatelem vybrané jednotky SDH.
 • Tematické zadání C: spolky působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva, veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva, ostatní složky IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. (mimo obecní a městské policie).
 • Tematické zadání D: obec, která je zřizovatelem jednotky SDH.
 • Tematické zadání E: obec, která je zřizovatelem Obecní nebo Městské policie.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky — Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“ v této oblasti podpory: 
  • Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.
 • B. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“ v těchto oblastech podpory: 
  • a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic.
  • b) Nákup nového dopravního automobilu.
 • C. Tematické zadání „Krajská podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.
 • D. Tematické zadání „Krajská podpora vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“.
 • E. Tematické zadání „Krajská podpora obecní nebo městské policie“.

Forma a výše podpory:

 • A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci výzvy JSDH_V1_2023 — Pořízení nové CAS z rámcové dohody v dotačním programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, jehož poskytovatelem je MV GŘ HZS ČR“ — Pořízení CAS“, v oblasti podpory: Nákup nové CAS min. na 800 000 Kč, max. na 1 500 000 Kč.
 • B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních
  zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci výzev JSDH_V2_2023 — Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení a JSDH_V3_2023 — Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice v dotačním programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, jehož poskytovatelem je MV GŘ HZS Pořízení nového dopravního automobilu nebo Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“
  v oblastech podpory:
  • a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na min. 100 000 Kč, max. 500 000 Kč.
  • b) Nákup nového dopravního automobilu na min. 100 000 Kč, max. 350 000 Kč
 • C. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na min. 20 000 Kč, max. 150 000 Kč.
 • D. V rámci tematického zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ ve všech oblastech podpory na min. 50 000 Kč, max. 150 000 Kč.
 • E. V rámci tematického zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ ve všech oblastech podpory na min. 30 000 Kč, max. JPO II na 200 000 Kč, JPO III na 150 000 Kč, JPO V na 100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Termínem ukončení realizace projektu v tematické oblasti: A, B, C, D, E, je 31. října 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru