Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji

shutterstock_11343424.jpg
Share Button

Dotace na podporu komunitní aktivity realizované za účelem podpory komunikace a spolupráce mezi obyvateli lokalit a jejich okolím nebo vzájemné spolupráce s dalšími subjekty nebo institucemi.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí je od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence sociálního vyloučení ke dni podání žádosti o dotaci.

Typy podporovaných projektů:

  • KP 1/21 Podpora komunitní práce v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením.
  • KP 2/21 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč, maximální výše dotace činí 70 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %. Finanční spoluúčast z vlastních, případně z jiných zdrojů žadatele na uznatelných nákladech projektu musí činit minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

  • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
  • Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2021, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>