Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025 Olomouckého kraje

shutterstock_154633811.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na  dosažení plnohodnotné obnovy lesních ekosystémů, jejichž odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům byla v posledním období silně narušena. Pestřejší druhovou skladbou bude v budoucím období dosaženo většího odolnostního potenciálu lesních ekosystémů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají do 31. 5. 2021.

Příjemci dotací:

  • Žadatelem může být vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesních pozemků (pachtýř, nájemce).

Typy podporovaných projektů:

  • Dosažení plnohodnotné obnovy lesních ekosystémů, jejichž odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům byla v posledním období silně narušena. Pestřejší druhovou skladbou bude v budoucím období dosaženo většího odolnostního potenciálu lesních ekosystémů.

  • V rámci tohoto dotačního programu je možné žádat o dotaci na:
    • umělou obnova smrkem ztepilým ve 3 a 4 lesním vegetačním stupni.

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 500 000 Kč na jednoho žadatele na jeden kalendářní rok.

Specifika a omezení:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>