Přeskočit na obsah

Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025 Olomouckého kraje

Dotace je poskytována na  dosažení plnohodnotné obnovy lesních ekosystémů, jejichž odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům byla v posledním období silně narušena. Pestřejší druhovou skladbou bude v budoucím období dosaženo většího odolnostního potenciálu lesních ekosystémů.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je od 1. 1.  2022 do 31. 5. 2022.

Příjemci dotací:

 • Žadatelem může být vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesních pozemků (pachtýř, nájemce).
 • V případě, že lesní pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba, která: 
  • je většinovým spoluvlastníkem,
  • je zmocněna dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na lesním pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

Typy podporovaných projektů:

 • Dosažení plnohodnotné obnovy lesních ekosystémů, jejichž odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům byla v posledním období silně narušena. Pestřejší druhovou skladbou bude v budoucím období dosaženo většího odolnostního potenciálu lesních ekosystémů.

 • V rámci tohoto dotačního programu je možné žádat o dotaci na: 
  • umělou obnova smrkem ztepilým ve 3 a 4 lesním vegetačním stupni.

Formy a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 000 Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 500 000 Kč na jednoho žadatele na jeden kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • V rámci Programu může v kalendářním roce žadatel podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru