Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025 Olomouckého kraje

shutterstock_154633811.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na  dosažení plnohodnotné obnovy lesních ekosystémů, jejichž odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům byla v posledním období silně narušena. Pestřejší druhovou skladbou bude v budoucím období dosaženo většího odolnostního potenciálu lesních ekosystémů.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je od 1. 1.  2022 do 31. 5. 2022.

Příjemci dotací:

 • Žadatelem může být vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesních pozemků (pachtýř, nájemce).
 • V případě, že lesní pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba, která:
  • je většinovým spoluvlastníkem,
  • je zmocněna dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na lesním pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

Typy podporovaných projektů:

 • Dosažení plnohodnotné obnovy lesních ekosystémů, jejichž odolnost vůči abiotickým a biotickým činitelům byla v posledním období silně narušena. Pestřejší druhovou skladbou bude v budoucím období dosaženo většího odolnostního potenciálu lesních ekosystémů.

 • V rámci tohoto dotačního programu je možné žádat o dotaci na:
  • umělou obnova smrkem ztepilým ve 3 a 4 lesním vegetačním stupni.

Formy a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 000 Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 500 000 Kč na jednoho žadatele na jeden kalendářní rok.

Specifika a omezení:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>