Přeskočit na obsah

Program na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina

Dotace na zabezpečení označení, ochranu, zachování a prezentování památek UNESCO, které se nachází na území kraje Vysočina mohou získat města, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání žádosti: od 21. 03. 2022 do 25. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • Města s památkami UNESCO v Kraji Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Ochrana a zachování kulturních památek jako hmotného kulturního dědictví kraje. 
  • Poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování péče o památky UNESCO ve městech Telč (historické jádro), Třebíč (Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa) a Žďár nad Sázavou (Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře).
  • zabezpečení označení památek UNESCO,
  • ochrana, zachování památek UNESCO,
  • prezentace památek UNESCO.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 350 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:  0 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Programu může žadatel podat pouze jeden projekt. 
 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2022 a ukončen nejpozději do 30. 11. 2022. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru