Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu na sportovní činnosti v Olomouckém kraji

football-1419954__340
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 10. 2020 do 4. 11. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport, nadační fond.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 – Podpora celoroční sportovní činnosti.
 • Dotační titul 2 – Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport.
  • Podpora určená zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.
  • Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu, zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností mládežnických členů klubu.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 56 300 000 Kč, z toho na dotační titul 2 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport je určena částka 23 800 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu 2 bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>