Přeskočit na obsah

Program na podporu na sportovní činnosti v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 10. do 3. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora celoroční sportovní činnosti je finanční podpora určená zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností členů klubu.

Forma a výše podpory:

  • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 62 600 000 Kč, z toho na dotační titul 06–01-01 Podpora celoroční sportovní činnosti je určena částka 40 100 000 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu 2 bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.
  • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolné svazky obcí, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát. Dále nemohou být žadatelem střešní sportovní organizace (např. Česká obec sokolská, Česká unie sportů, Orel atd.) a jednotlivé sportovní svazy (celostátní, krajské, okresní). Dotační titul není určen pro vrcholové sportovní kluby zaměřené na sport handicapovaných sportovců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru