Přeskočit na obsah

Program na podporu na sportovní činnosti v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 10. 2023 do 3. 11. 2023 do 12:00 hodin, není-li dále
    stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora celoroční sportovní činnosti je finanční podpora určená zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností členů klubu.

Forma a výše podpory:

  • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 56 600 000 Kč, z toho na dotační titul 06–01-01 Podpora celoroční sportovní činnosti je určena částka 34 100 000 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu 2 bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.
  • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů činnosti výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace činnosti od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru