Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji

family-774301__340
Share Button

Cílem Programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku; zpracování územních plánů; ochraně životního prostředí.

 Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání žádostí je od 24. 1. 2022 do. 24. 2. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul 1: obce Zlínského kraje do1 000 obyvatel (mimo obce podporované v Dotačním titulu 4).
 • Dotační titul 2 a 3: obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel.
 • Dotační titul 4: obce do 500 obyvatel spadající do ohroženého území vymezeném ve Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2030.
 • Dotační titul 5: obce Zlínského kraje a svazky obcí na území Zlínského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • DT1 –  obnova obecního majetku.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje.
  • Rekonstrukce, oprava, rozšíření a výstavba objektů a areálů sloužících jako sportovní/kulturní zařízení či dětská hřiště na pozemcích v majetku obce.
  • Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci.
 • DT2 -  projekty na zpracování územních plánů.
  • Zpracování návrhu územního plánu obcí.
  • Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem nebo činností státní správy.
 • DT3 - Projekty na ochranu životního prostředí.
  • Vybudování a revitalizace stanovišť určených k umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.
  • Pořízení obecního mobiliáře s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.
  • Pořízení herních prvků do základních a mateřských škol a vybavení sportovišť s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.
 • DT4 - Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území.
  • Obnova obecního majetku na pozemcích v majetku obce popř. v majetku Zlínského kraje.
  • Pořízení nemovitosti, včetně pozemku za účelem realizace kulturních a volnočasových aktivit v obci.
 • DT5 – Projekty na podporu cyklistiky.
  • Zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně významných cyklistických stezek.
  • Spolufinancování výstavby dálkových a regionálně významných cyklistických stezek.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 – Projekty na obnovu obecního majetku:
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 1 000 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 500 obyvatel.
  • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 501 do 2 000 obyvatel.
  • Maximální míra dotace v případě multifunkčních objektů podle opatření 1.3 činí 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 500 obyvatel.
  • Maximální míra dotace v případě multifunkčních objektů podle opatření 1.3 činí 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 501 do 1 000 obyvatel.
 • Dotační titul 2 – Projekty na zpracování územních plánů:
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 2 000 obyvatel.
 • Dotační titul 3 – Projekty na ochranu životního prostředí:
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 2 000 obyvatel.
 • Dotační titul 4 – Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území:
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 2 000 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Dotační titul 5: Projekty na podporu cyklistiky:

  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 23 000 000 Kč.
  • Maximální míra dotace u opatření 5.1 činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro svazky obcí a obce do 5 000 obyvatel.

  • Maximální míra dotace u opatření 5.1 činí 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 5 001 obyvatel.
  • Maximální míra dotace u opatření 5.2 činí 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro svazky obcí a obce do 5 000 obyvatel.
  • Maximální míra dotace u opatření 5.2 činí 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 5 001 obyvatel.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>