Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji

Share Button

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu na podporu obnovy venkova pro rok 2019. Cílem tohoto Programu je obnova a zachování specifických hodnot venkova prostřednictvím podpory projektů na obnovu obecního majetku a zpracování územních plánů.

 Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání žádostí je od 20. 1. 2020 do 10. 2. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul 1: obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel (mimo obce podporované v Dotačním titulu 4).
 • Dotační titul 2 a 3: obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel.
 • Dotační titul 4: obce do 500 obyvatel na území Morkovska (území místní akční skupiny Hříběcí hory s největším počtem obcí do 500 obyvatel, s nadprůměrným podílem nezaměstnaných obyvatel oproti průměru Zlínského kraje /podíl nezaměstnaných vyšší než 6 % ve čtyřletém průměru/ a s indexem stáří vyšším než 100 /počet obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let).

Typy podporovaných projektů:

 • DT1 –  obnova obecního majetku.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje.
  • Rekonstrukce, oprava, rozšíření a výstavba objektů a areálů sloužících jako sportovní/kulturní zařízení či dětská hřiště na pozemcích v majetku obce.
  • Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci.
 • DT2 -  projekty na zpracování územních plánů.
  • Zpracování návrhu územního plánu obcí.
  • Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem nebo činností státní správy.
 • DT3 - Projekty na ochranu životního prostředí.
  • Vybudování a revitalizace stanovišť určených k umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.
  • Pořízení obecního mobiliáře s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.
  • Pořízení herních prvků do základních a mateřských škol a vybavení sportovišť s využitím materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.
 • DT4 - Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území.
  • Obnova obecního majetku na pozemcích v majetku obce popř. v majetku Zlínského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 – Projekty na obnovu obecního majetku:
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 1 000 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 500 obyvatel.
  • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 501 do 2000 obyvatel.
  • Maximální míra dotace v případě multifunkčních objektů podle opatření 1.3 činí 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 500 obyvatel.
  • Maximální míra dotace v případě multifunkčních objektů podle opatření 1.3 činí 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 501 do 2000 obyvatel.
 • Dotační titul 2 – Projekty na zpracování územních plánů:
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 2000 obyvatel.
 • Dotační titul 3 – Projekty na ochranu životního prostředí:
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 2000 obyvatel.
 • Dotační titul 4 – Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území:
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 2 000 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>