Přeskočit na obsah

Program na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji

Cílem programu je motivace obcí k přípravě rozvojových záměrů a následnému využití dotačních prostředků na jejich realizaci.

 Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání žádostí je od 24. 4. 2023 do 22. 5. 2023 do 13:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Dotační titul 6: Obce Zlínského kraje mimo obce s rozšířenou působností (ORP).

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 6: Podpora zpracování projektových dokumentací.
 • Projektové dokumentace na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci budov občanského vybavení. 
 • Podporované aktivity:
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR).
  • Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP/DOS).
  • Dokumentace pro společné řízení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 500 obyvatel.
 • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 501 obyvatel.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru