Přeskočit na obsah

Program na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji

Cílem programu je motivace obcí k přípravě rozvojových záměrů a následnému využití dotačních prostředků na jejich realizaci.

 Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání žádostí je od 22. 1. 2024 do 19. 2. 2024 do 13:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Dotační titul 1: obce Zlínského kraje do1 000 obyvatel (mimo obce podporované v Dotačním titulu 4).
 • Dotační titul 2 a 3: obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel.
 • Dotační titul 4: obce do 500 obyvatel spadající do ohroženého území vymezeném ve Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2030.
 • Dotační titul 5: obce Zlínského kraje a svazky obcí na území Zlínského kraje.
 • Dotační titul 6: obce Zlínského kraje mimo ORP.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního majetku.
 • Dotační titul 2: Projekty na zpracování územních plánů.
 • Dotační titul 3: Projekty na ochranu životního prostředí.
 • Dotační titul 4: Projekty na obnovu a rozvoj ohrožených území.
 • Dotační titul 5: Projekty na podporu cyklistiky.
 • Dotační titul 6: Podpora zpracování projektových dokumentací.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 - Projekty na obnovu obecního majetku.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 1 000 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 500 obyvatel 
  • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 501 do 1000 obyvatel 
  • Maximální míra dotace v případě multifunkčních objektů podle opatření 1.3 činí 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 500 obyvatel 
  • Maximální míra dotace v případě multifunkčních objektů podle opatření 1.3 činí 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 501 do 1000 obyvatel.
 • Dotační titul 2 - Projekty na zpracování územních plánů.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč. 
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 2000 obyvatel.
 • Dotační titul 3 - Projekty na ochranu životního prostředí.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč. 
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 2000 obyvatel. 
 • Dotační titul 4 - Projekty na obnovu a rozvoj ohrožených území.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace za období 2022–2024: 2 000 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 500 obyvatel spadající do ohroženého území vymezeném ve Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2030.
 •  Dotační titul 5: Projekty na podporu cyklistiky.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 3 000 000 Kč. 
  • Maximální míra dotace u opatření 5.1 činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro svazky obcí a obce do 5000 obyvatel.
  • Maximální míra dotace u opatření 5.1 činí 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 5001 obyvatel.
  • Maximální míra dotace u opatření 5.2 činí 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro svazky obcí a obce do 5000 obyvatel.
  • Maximální míra dotace u opatření 5.2 činí 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 5001 obyvatel.
 • Dotační titul 6: Podpora zpracování projektových dokumentací.
 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 400 000 Kč.
  • Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce do 500 obyvatel.
  • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro obce od 501 obyvatel mimo obce s rozšířenou působností (ORP).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru