Přeskočit na obsah

Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji

Dotační program je určen k podpoře pořízení drobného majetku knihoven a kulturních zařízení se sídlem či provozovnou v územním obvodu Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 01. 2023 do 27. 01. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora určená na pořízení drobného majetku knihoven a kulturních zařízení se sídlem či provozovnou v územním obvodu Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 35 000 Kč.
  • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci téhož vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru