Přeskočit na obsah

Program na podporu poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem “základní”, realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Příjem žádostí:

  • Termín podání žádosti o dotaci je  od 9. 10. 2023 do 25. 10. 2023.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem “základní” a které mají uzavřenu “Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon”.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem realizace dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2024–2026. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem “základní”, realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu na rok se vypočítá podle vzorce: (průměrný skutečný přepočtený počet úvazků v přímé péči vztahujících se ke kapacitě v Krajské síti se statusem “základní” + průměrný skutečný přepočtený počet úvazků ostatních pracovníků vztahujících se ke kapacitě v Krajské síti se statusem “základní”) x 680 000 Kč. Vzorec se týká všech forem poskytování sociálních služeb, tj. ambulantních, terénních i pobytových. Jestliže služba se statusem “základní” není poskytována celý rok, maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů se krátí poměrně dle počtu měsíců, kdy nebyla poskytována, resp. dle počtu měsíců, kdy nebyla zařazena v Krajské síti.

Specifika a omezení:

  • Za uznatelný náklad je považován takový náklad, který byl vynaložen v souladu s Podmínkami, Programem a podmínkami smlouvy, byl příjemcem uhrazen v období poskytování sociální služby, tj. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, nebo časově a věcně souvisí s obdobím poskytování sociální služby a byl proplacen (uhrazen) do 31. 1. 2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru