Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu přípravy projektové dokumentace v Moravskoslezském kraji

Share Button

Dotace na podporu přípravy projektové dokumentace pro vybrané dotační tituly poskytované Moravskoslezským krajem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 3. 2021 do 6. 4. 2021, 11:59:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních měst; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora na zpracování projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 400 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů (zpracování PD), které bude spolufinancovat maximálně:
  • do 70 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže je žadatelem obec s počtem obyvatel do 5000 obyvatel,
  • do 60 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže je žadatelem obec s počtem obyvatel od 5001 obyvatel.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. Příjemci musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu tj. zpracování PD musí být ukončena do 30. 6. 2023.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>