Přeskočit na obsah

Program na podporu přípravy projektové dokumentace v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu přípravy projektové dokumentace pro vybrané dotační tituly poskytované Moravskoslezským krajem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je od 8. 4. 2024 od 9:00 hodin do 17. 5. 2024 do 12:00 hodin. Lhůta pro následné zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky je od 8. 4. 2024 do 24. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce — dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo statutárních měst; městské části či obvody nejsou povolenými příjemci dotace.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji občanské vybavenosti obce u projektů, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba), s výjimkou  cykloturistiky (cyklotrasy, cyklostezky apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 400 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů (zpracování PD), které bude spolufinancovat maximálně: 
  • do 70 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže je žadatelem obec s počtem obyvatel do 5 000 obyvatel,
  • do 60 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže je žadatelem obec s počtem obyvatel od 5 001 obyvatel.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje. Příjemci musí mít své sídlo na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu tj. zpracování PD musí být ukončena do 30. 6. 2026.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru