Přeskočit na obsah

Program na podporu profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora profesně zaměřených bakalářských a/nebo magisterských studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji s důrazem na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 2. 2020 do 6. 3. 2020 do 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách se sídlem v Olomouckém kraji (bez ohledu na případné pobočky).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora přípravy nových profesně zaměřených bakalářských a/nebo magisterských studijních oborů.
 • Podpora výuky v již akreditovaných profesně zaměřených bakalářských a/nebo magisterských studijních oborech.
 • Podpora propagace profesně zaměřených bakalářských a/nebo magisterských studijních oborů včetně propagace na středních školách.
 • Podpora praxe studentů ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Spolupráce s odborníky z praxe při výuce a zajištění praxe pro studenty.
 • Spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli a organizacemi zaměstnavatelů z Olomouckého kraje.
 • Spolupráce vysokých škol s ostatními aktéry vzdělávacího systému.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotace lze poskytnou pouze na základě řádně vyplněné elektronické žádosti a doručené písemné žádosti.
 • Žadatel může v rámci dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru