Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předložit od 6. 12. 2021 do 5. 1. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky.
 • Právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • I. Oblast veřejné zeleně.
 • II. Oblast zelené učebny.
 • III. Oblast ochrany přírody.
 • IV. Ekologická výchova.
 • V. Specifické projekty.
 • VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy.
 • VII. Adaptace a mitigace na klimatickou změnu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2022 pro oblast životního prostředí. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 40 000 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 100 % rozpočtových nákladů (výdajů) Programu u jednotlivé Žádosti.
 • U jednotlivé Žádosti může být maximální požadovaná výše:
 • Dotace u tematické oblasti I. – V. 450 000 Kč.
 • u tematické oblasti VI. 900 000 Kč, 
 • u tematické oblasti VII.  600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O grant nemohou žádat organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvková organizace zřízená HMP.
 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>