Přeskočit na obsah

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předložit od 5. 12. 2022 do 9. 1. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky.
 • Právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • I. Oblast veřejné zeleně.
 • II. Oblast zelené učebny.
 • III. Oblast ochrany přírody.
 • IV. Ekologická výchova.
 • V. Specifické projekty.
 • VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy.
 • VII. Adaptace a mitigace na klimatickou změnu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci
  rozpočtu HMP na rok 2023 pro oblast životního prostředí. Předpokládaný celkový objem peněžních
  prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 44 000 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 100 % rozpočtových nákladů (výdajů) Programu u jednotlivé Žádosti.
 • U jednotlivé Žádosti může být maximální požadovaná výše:
 • Dotace:
  • u tematické oblasti I. — V. 450 000 Kč.
  • u tematické oblasti VI. 900 000 Kč,
  • u tematické oblasti VII.  600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O grant nemohou žádat organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvková organizace zřízená HMP.
 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru