Přeskočit na obsah

Program na podporu provozu venkovských prodejen ve Středočeském kraji

Cílem Programu je zachování podnikání na venkově, udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel na území Středočeského kraje, na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 4. 2024 od 9:00 hodin do 30. 4. 2024 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec do 1000 obyvatel, která provozuje maloobchodní prodejnu nebo podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zachování podnikání na venkově, udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel na území Středočeského kraje, na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je stanoven na 3 800 000 Kč.
  • Maximální požadovaná a poskytnutá neinvestiční dotace je stanovena ve výši 100 000 Kč na jednu prodejnu do vyčerpání alokace.
  • Minimální požadovaná a poskytnutá neinvestiční dotace je stanovena ve výši 30 000 Kč na jednu prodejnu do vyčerpání alokace.
  • Minimální povinná spoluúčast žadatele není v Programu stanovena.

Specifika a omezení:

  • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora z tohoto Programu, se považuje období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru