Přeskočit na obsah

Program na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Cílem dotace je rozvoj doprovodné infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 6. 2024 od 9:00 hodin do 8. 7. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec se sídlem ve Středočeském kraji.
 •  A. a B. může žádat jakákoli právnická či fyzická osoba, která současně se žádostí o dotaci doloží souhlasné prohlášení obce, na jejímž území má být projekt realizován, že výsledek projektu bude sloužit k rozvoji cestovního ruchu.
 • Dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Dopravní infrastruktura pro cestovní ruch.
 • B. Ostatní zařízení doprovodné infrastruktury.
 • C. Projektová příprava.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 12 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • A. Dopravní infrastruktura pro cestovní ruch 100 000 Kč.
  • B. Ostatní zařízení doprovodné infrastruktury 100 000 Kč.
  • C. Projektová příprava 50 000 Kč.
 • 2. Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • A. Dopravní infrastruktura pro cestovní ruch 2 000 000 Kč.
  • B. Ostatní zařízení doprovodné infrastruktury 1 000 000 Kč.
  • C. Projektová příprava 1 000 000 Kč.
 • 3. Minimální spoluúčast žadatele je v Programu stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2025. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru