Přeskočit na obsah

Program na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje svazků obcí Středočeského kraje

Cílem programu je posilovat schopnost víceúčelových svazků obcí, poskytovat služby a zlepšit kvalitu těchto služeb poskytovaných členským obcím a jejich občanům.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. června 2024 od 9:00 hodin do 4. července 2024 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotace je podpora meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje svazků obcí Středočeského kraje v roce 2024.
 • Podporované strategické aktivity — realizace společných řešení zaměřených na rozvoj mikroregionu:
  • a. v oblasti dopravní obslužnosti, rozvoje nemotorové dopravy,
  • b. ve školství (školy a školky),
  • c. v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit,
  • d. v oblasti odpadového hospodářství,
  • e. v sociální sféře, sociálních službách,
  • f. ve vodním hospodářství,
  • g. při zajištění údržby zeleně a veřejných prostranství,
  • h. při realizaci opatření na ochranu životního prostředí a krajiny,
  • i. při zajišťování služeb vysokorychlostního internetu a datových služeb,
  • j. při realizaci kulturních a společenských akcích podporujících identitu mikroregionu,
  • k. cestovního ruchu ve spolupráci s Organizací destinačního managementu, působící na území svazku,
  • l. v oblasti podpory místní ekonomik.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 2 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace při dodržení minimální spoluúčasti žadatele stanovené v tomto článku je určena pro svazek obcí působící pouze ve Středočeském kraji splňující podmínky článku 4 bodu 3. a) ve výši 300 000 Kč, nebo svazek obcí splňující podmínky článku 4 bodu 3. b) ve výši 150 000 Kč.
 • Charakter dotace je neinvestiční.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 50 % z celkových uznatelných nákladů, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 50 % z celkových uznatelných nákladů, maximálně však do výše poskytnutých peněžních prostředků dle uzavřené smlouvy, tj. maximálně 300 000 Kč, nebo 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Možné je uplatnit uvedené způsobilé výdaje, které vzniknou od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru