Přeskočit na obsah

Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji

Dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 27. 3. 2023 do 7. 4. 2023 do 13:00:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Pobočné spolky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a to okresní sdružení hasičů a sbory dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji a SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů.
 • Podpora požárního sportu.
 • Prezentace požární ochrany veřejnosti.
 • Udržování hasičských tradic.
 • Informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na projekt je 80 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu maximálně 1 žádost.
 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru