Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit ve Zlínském kraji

shutterstock_67857976.jpg
Share Button

Dotace na projekty sloužící k zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, obětí domácího násilí a trestných činů, dárců krve, apod.

Příjem žádostí:

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby aktivně působící v oblasti sociální nebo zdravotní, mimo právnické osoby zřizované nebo zakládané Zlínským krajem.
 • Fyzické osoby podnikající působící v oblasti sociální nebo zdravotní.
 • Fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované opatření Dotačního titulu 1 Senioři a osoby se zdravotním postižením:
  • 1a Pravidelné edukativní programy.

  • 1b Edukativní programy pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením.
  • 1c Tematická setkání (sdílení) s odborným konzultantem určená pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením.
  • 1d Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení.
  • 1e Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu osob.
  • 1f Pravidelné programy canisterapie.
  • 1g Pravidelné programy hipoterapie.
  • 1h Pobytový program zaměřený na hipoterapii.
 • Podporované opatření Dotačního titulu 2 Rodiny:
  • 2a Pravidelně se opakující aktivita mateřského a rodinného centra.
  • 2b Pobytová aktivita mateřských a rodinných center.
  • 2c Jednorázová aktivita mateřského a rodinného centra
  • 2d Pravidelné edukativní programy zaměřené na posílení rodiny, výchovy k rodičovství, vzájemných vztahů, manželství.
 • Podporované opatření Dotačního titulu 3 Dárci krve:
  • Ocenění bezplatných dárců krve.
 • Podporované opatření Dotačního titulu 4 Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb:
  • Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v územním obvodu Zlínského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 2b, 2c, 2d, 3a, 4a:

  • Minimální výše dotace činí na 1 akci, projekt: 10 000 Kč
  • Maximální výše dotace činí na 1 akci, projekt: 100 000 Kč.
 • Opatření 2a:
  • Minimální výše dotace činí na 1 akci, projekt: 10 000 Kč
  • Maximální výše dotace činí na 1 akci, projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů akce, projektu, u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce, projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v Programu předložit maximálně 2 Žádosti, přičemž Žádosti o dotaci nesmí být podány v rámci stejného opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>