Přeskočit na obsah

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit ve Zlínském kraji

Dotace na projekty sloužící k zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, obětí domácího násilí a trestných činů, dárců krve, apod.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě od 22. 01. 2024 do 12. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby aktivně působící v oblasti sociální nebo zdravotní, mimo právnické osoby zřizované nebo zakládané Zlínským krajem.
 • Fyzické osoby podnikající působící v oblasti sociální nebo zdravotní.
 • Fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované opatření Dotačního titulu 1 Senioři a osoby se zdravotním postižením.
 • Podporované opatření Dotačního titulu 2 Rodiny.
 • Podporované opatření Dotačního titulu 3 Dárci krve.
 • Podporované opatření Dotačního titulu 4 Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná částka určená pro Program je 2 600 000 Kč.
 • Opatření 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 2b, 2c, 2d, 3a, 4a: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 akci, projekt: 10 000 Kč
  • Maximální výše dotace činí na 1 akci, projekt: 100 000 Kč.
 • Opatření 2a:
  • Minimální výše dotace činí na 1 akci, projekt: 10 000 Kč
  • Maximální výše dotace činí na 1 akci, projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů akce, projektu, u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce, projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v Programu předložit maximálně 2 Žádosti, přičemž Žádosti o dotaci nesmí být podány v rámci stejného opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru