Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína

football-2853590_960_720
Share Button

Cílem poskytnutí dotace je podpora TJ a SK, které se soustavně a pravidelně během roku zabývají sportovní činností mládeže a dospělých na území města Kolína.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 10. 01. 2019.

Příjemci podpory:

 • Žadateli jsou organizace zabývající se sportovní činností TJ a SK a jsou registrovaní u sportovních svazů zastřešující sportovní organizace, a u Odboru školství, kultury a sportu.
 • Žadatelem může být právnická osoba – spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace jsou poskytovány na sportovní činnost těchto TJ a SK; do sportovní činnosti lze zahrnout:
  • a) pronájem tělocvičen a dalších sportovních zařízení,
  • b) údržba sportoviště, úhrada spotřeby energií (elektřina, plyn) a vody – za uznatelné náklady se považují také poskytnuté zálohy v daném kalendářním roce a dohadné položky s tím, že výši skutečné spotřeby je poskytovatel povinen doložit po vyúčtování dotace,
  • c) materiální vybavení (nářadí, náčiní, vybavení sportovců a trenérů) do 40 000 Kč,
  • d) úhrada nákladů za úklid prostor pro sportovní činnost,
  • e) úhradu nákladů na dopravu na sportovní akce,f) startovné a účastnické poplatky na sportovních akcích,
  • g) úhradu nákladů na rozhodčí (cestovné a výkon funkce),
  • h) náklady na pořadatelskou službu (ochrana osob, ostraha majetku, oprávněnost ke vstupu, řízení provozu na parkovišti, zdravotník, hasičská hlídka),
  • i) náklady na ubytování sportovců a realizačního týmu při sportovních akcích,
  • j) technické zajištění sportovních akcí organizovaných klubem,k) rehabilitaci a regeneraci závodníků a hráčů (masérské služby, plavecký bazén, posilovna, pitný režim),
  • l) pojištění sportovců,
  • m) sportovní soustředění a výcvikové tábory (doprava, pronájem sportovišť, ubytování, stravování, regenerace),
  • n) hrubé mzdy/odměny hráčů a trenérů do 25 000 Kč/měsíc (neplatí pro nejvyšší soutěže),
  • o) administrativní poplatky – vzdělávání trenérů, cvičitelů a rozhodčích, registrační poplatky sportovním svazům,
  • p) náklady na věcné a finanční ceny.

Forma a výše podpory:

 • Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok 2019 činí 3 700 000 Kč.
 • Určujícími kritérii pro stanovení výše dotace jsou výše členské základny, sportovní výsledky a vlastnictví či dlouhodobý pronájem sportovišť. Základem pro výpočet výše dotace budou údaje uvedené v dotaznících za 2. pololetí roku 2018 a 1. pololetí roku 2019.

Specifika a omezení:

 • Dotace nelze přidělit žadatelům, vůči nimž má Město Kolín nebo jiné instituce jakékoliv finanční pohledávky. Toto ustanovení platí i pro závazky po lhůtě splatnosti hrazené na základě splátkového kalendáře.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>