Přeskočit na obsah

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji

Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora celoroční činnosti stálých profesionálních souborů sídlících v územním obvodu Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 15. 1. 2024 do 26. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, kterými jsou: 
  • Divadla — příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností. Vlastní uměleckou činnost žadatel dokládá počtem představení odehraných v letech 2020–2022. Počet představení odehraných v roce 2023 nesmí klesnout pod 90 % průměrného počtu představení odehraných v letech 2020–2022. Nejméně jeden titul na divadelním repertoáru musí být představení pro děti a mládež.
  • Symfonické orchestry — příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje – stálý profesionální symfonický orchestr s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností. Vlastní uměleckou činnost žadatel dokládá počtem koncertů odehraných v letech 2020–2022. Počet koncertů odehraných v roce 2022 nesmí klesnout pod 90 % průměrného počtu koncertů odehraných v letech 2020–2022.
  • Pěvecké sbory - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje – stálý profesionální pěvecký sbor s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností. Vlastní uměleckou činnost žadatel dokládá počtem vystoupení předvedených v letech 2019–2021. Počet vystoupení odehraných v roce 2023 nesmí klesnout pod 90 % průměrného počtu vystoupení odehraných v letech 2020–2022.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora celoroční činnosti stálých profesionálních souborů sídlících v územním obvodu Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 15 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 500 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 30 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru