Přeskočit na obsah

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách v Moravskoslezském kraji

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 4. 4. 2022 do 15. 4. 2022 do 12:00:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba splňující definici podnikatele dle § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na: 
  • žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem — kategorie „H“,
  • studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol,
  • studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 200 000 Kč.
 • Mzdové náklady na žáka/studenta – max. sazba 110 Kč/1 hod.
 • Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora – max. 5 000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.
 • Poskytovatel se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu maximálně do výše: 
  1. 70 % v případě, že žadatelem je malý a střední podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 30 %
  2. 50 % v případě, že žadatelem je velký podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 50 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru