Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách v Moravskoslezském kraji

shutterstock_96765793.jpg
Share Button

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 6. 4. 2020 do 20. 4. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba splňující definici podnikatele dle § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem – kategorie „H“, studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol, a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. - 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, VOŠ, resp. oblastí VŠ studia, uvedených v článku XVI podmínek Programu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300 000 Kč.
 • Mzdové náklady na žáka/studenta – max. sazba 110 Kč/1 hod.
 • Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora – max. 5 000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.
 • Poskytovatel se podílí na úhradě uznatelných nákladů projektu maximálně do výše:
  1. 70 % v případě, že žadatelem je malý a střední podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 30 %
  2. 50 % v případě, že žadatelem je velký podnik, přičemž minimální podíl příjemce na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu je 50 %.

Specifika a omezení:

 •  V rámci tohoto Programu nemohou být podpořeny stáže žáků/studentů v oborech, ve kterých již tito žáci/studenti byli podpořeni v rámci dotačních programů na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, vyhlášených Moravskoslezským krajem v letech 2017-2019. SŠ, VOŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 5. 2020 a musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2021.
 • V rámci programu může jeden žadatel podat maximálně jednu žádost o poskytnutí dotace na projekt (projekt může zahrnovat stáže pro max. tři žáky/studenty).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>