Přeskočit na obsah

Program na podporu systému pro nakládání s autovraky

Dotace na podporu systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků. Program se také vztahuje na řešení tzv. „staré zátěže”. Nově také podpora dalšího využití odpadů vzniklých při likvidaci autovraků, včetně podpory logistických systémů.

Příjem žádostí:

  • Do 31. 12. 2015.

Příjemci podpory:

  • Územně samosprávné celky (kraje, obce, apod.).
  • Státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace územně samosprávných celků.
  • Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace se bude nově vyplácet na jednotlivé zpracované komodity vzniklé při zpracování autovraků, např. na pneumatiky, plasty, skla atd.

Forma a výše podpory:

  • Konečný příspěvek pro jednoho žadatele bude vycházet z tabulky komodit a omezen bude počtem přijatých vraků v daném období. Maximální výše dotace na jeden ekologicky zpracovaný autovrak, konkrétně na zpracování komodit s materiálovým využitím, tak může činit až 412 korun.

Specifika a omezení:

  • Podpora není poskytována na autovraky, které jsou již při převzetí zpracovatelem zbaveny náplní, plastů, baterií, sedaček, apod. tj. které již ztratily charakter odpadu kategorie N.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru