Přeskočit na obsah

Program na podporu talentované mládeže v Kraji Vysočina

Dotace na zajištění dlouhodobých sportovních aktivit mládeže ve vybraných sportech v regionu s cílem vytvořit adekvátní podmínky a zázemí pro sportovní přípravu v souladu s plánem rozvoje sportu a identifikovat sportovní talenty s cílem systematického zvyšování jejich výkonnosti.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti je od 05. 02. 2024 do 16. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti sportu, které splňují tyto podmínky: 
  • a) mají sídlo v Kraji,
  • b) k 28. 2. 2023 splnili podmínky výzvy programu Fondu Vysočiny „ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU KRAJE VYSOČINA 2023
  • c) mají ve zřizovacích listinách či zakladatelských dokumentech oprávnění ke sportovní činnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění dlouhodobých sportovních aktivit mládeže ve vybraných sportech v regionu s cílem vytvořit adekvátní podmínky a zázemí pro sportovní přípravu v souladu s plánem rozvoje sportu a identifikací sportovních talentů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 100 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je dána tabulkou pro jednotlivé sporty.
 • Dotace může činit maximálně 90 % z celkových prokázaných neinvestičních výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru