Přeskočit na obsah

Program na podporu talentů v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora škol a školských zařízení, jejichž žáci a studenti dosahují v systému olympiád, soutěží a přehlídek významných úspěchů. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 8. 7. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat školy a školská zařízení vedené v rejstříku škol, jejichž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Ocenění je určeno pouze školám a školským zařízením, jejichž žáci a studenti dosáhli významných úspěchů, a to: libovolného umístění v mezinárodním kole (nutno specifikovat celkové pořadí, počet účastníků a počet zastoupených zemí) a 1. — 3. místa v ústředním (celostátním) kole.
 • Pouze v případě věkové kategorie žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií lze podat žádost i v rámci libovolného umístění v ústředním kole (nutno specifikovat pořadí) a v rámci umístění na 1. – 3. místě krajského kola.
 • Školy jsou oceňovány v oborech: humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 165 000 Kč.
 • Výše dotace je stanovena následovně dle porovnání úspěšnosti umístění žáků a studentů: 
  • 1. místo – 13 000 Kč.
  • 2. místo – 11 000 Kč.
  • 3. místo – 9 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o dotaci mohou být předkládány pouze v souvislosti s předními umístěními žáků a studentů v systému olympiád, soutěží a přehlídek dosaženými v období 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016.
 • Škola či školské zařízení může být v každém oboru oceněno pouze jedenkrát, a to nejvyšší příčkou, které jí v hodnocení přísluší.
 • Realizace projektu je v územním obvodu Olomouckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 [mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru