Přeskočit na obsah

Program na podporu v sociální a zdravotní oblasti ve městě Pardubice

Dotace z programu podpory v sociální oblasti jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb a organizacím působícím v sociální oblasti na území města Pardubice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 18. 1. 2021 do 26. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, mimo organizace zřizované obcemi, kraji nebo státem: 
  • Působící na území města Pardubice (se sídlem v Pardubicích i mimo město).
  • Poskytující své služby pro občany města mimo jeho území.
  • Registrované sociální služby.
  • Neregistrované sociální služby, které vhodným způsobem doplňují sociální služby města.
 • Organizace působící v sociální oblasti na území města Pardubice (služby mimo zákon o sociálních službách), které vhodným způsobem doplňují služby a aktivity ostatních subjektů.
 • Dle formy: spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, podnikatelé, obchodní společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Sociální oblast – registrované služby.
 • Sociální a zdravotní oblast – neregistrované služby.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace dle rozhodnutí Rady či Zastupitelstva města Pardubice.

Specifika a omezení:

 • Z dotace nebudou hrazeny výdaje na dary, reprezentaci, pohoštění, leasing, úvěry a půjčky a investiční výdaje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru