Přeskočit na obsah

Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji

Dotace na podporu pravidelné i příležitostné činnosti právnických a fyzických osob realizujících činnost v oblasti volnočasových aktivit všech věkových kategorií se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  2. 4. 2024 do 12. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, realizuje tělovýchovné, sportovně rekreační, volnočasové a zájmové aktivity pro osoby všech věkových kategorií.
 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou tělovýchovné, sportovně rekreační, volnočasové a zájmové aktivity pro osoby všech věkových kategorií.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport.
 • Finanční podpora a rozvoj pravidelných (celoroční činnost) i příležitostných (jednotlivé akce) volnočasových aktivit obyvatel regionu se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport.
 • Podpora pořádání nesoutěžních aktivit v oblasti volného času se zaměřením na tělovýchovu (aktivity nesoutěžního charakteru směřující k rozvíjení pohybových dovedností) a rekreační sport (příležitostné sportování bez oficiální registrace).

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 1 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 35 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce/činnosti. Na tutéž akci/činnost v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.
 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce/činnosti výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce/činnosti od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru