Přeskočit na obsah

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina

Dotace na výstavbu, technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovního zařízení, v němž je provozován organizovaný sport či se v něm připravují účastníci organizovaného sportu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec s rozšířenou působností.
 • Ostatní právnické osoby, jež jsou vlastníkem sportovního zařízení na území Kraje Vysočina, vyjma vlastníků sportovních zařízení ležících na území obce s rozšířenou působností (Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Telč, Pacov, Humpolec).

Typy podporovaných projektů:

 • Zkvalitnit či rozšířit podmínky pro sportovní vyžití ve sportovních zařízeních v Kraji Vysočina, které svou úrovní sportovní infrastruktury poskytují nabídku organizovaného sportu, ale i volnočasových pohybových aktivit, nejen pro obyvatele obcí, ale i pro své široké zázemí.
 • Dostatečně rozvinutá sportovní infrastruktura je významná také z pohledu vyrovnávání regionálních deficitů a zajištění rovnováhy v nabídce sportovišť. Existence a rozvoj sportovní infrastruktury má silné dopady nejen na rozvoj sportu a tělovýchovy, ale sekundárně má význam také pro ekonomiku, rekreaci či sociální soudržnost. Zkvalitnění sportovního zázemí může napomoci zvýšit zájem veřejnosti o sportovní aktivity s pozitivním dopadem na jejich zdraví.
 • V rámci tohoto programu nelze samostatně podpořit sportovní zařízení:

  • dětská hřiště a zábavní parky (pískoviště, herní prvky typu skluzavky, houpačky, apod.),
  • wellness a fitness,
  • táborové základny,
  • bowlingové a kuželkové herny,
  • herny šipek,
  • kulečníkové herny,
  • veřejná volnočasová zařízení (workoutová hřiště, streetparky, pumptracky, cyklostezky, trailcentra, lyžařské běžecké tratě apod.),
   pokud nejsou součástí jiného podporovaného sportovního zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 5 000 000 Kč, maximální výše dotace požadované žadatelem v Žádosti o poskytnutí dotace je 20 000 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 8. 2027. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.
 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.
 • V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru