Přeskočit na obsah

Program na podporu významných sportovních akcí na území statutárního města Ostravy

Dotace na podporu pořádání akcí, které mají významný podíl na celkovém dění na území statutárního města Ostravy s místní i mezinárodní účastí sportovců i účastníků. Tyto akce jsou vysoce prestižní záležitostí a svým účelem přispívají k propagaci statutární města Ostravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 9. 2021 do 08. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které zajišťují v roce 2022 na území Statutárního města Ostravy pořádání významných sportovních akcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořádání akcí, které mají významný podíl na celkovém dění na území statutárního města Ostravy s místní i mezinárodní účastí sportovců i účastníků. Tyto akce jsou vysoce prestižní záležitostí a svým účelem přispívají k propagaci statutární města Ostravy.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků: 8 000 000 Kč.

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 
  • Akce celosvětového významu –  maximálně 5 000 tis. Kč.
  • Akce evropského významu –  maximálně 3 000 tis. Kč.
  • Akce celorepublikového významu – maximálně 1 000 tis. Kč.
  • Akce krajského významu – maximálně 500 tis. Kč.
  • Akce městského významu – maximálně 150 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel (právnická osoba) musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
 • Příjemce dotace je povinen projekt realizovat na území statutárního města Ostravy.
 • Dotaci lze použít pouze na projekty realizované v období nejdříve od 1. 1. 2022 a nejpozději do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru