Přeskočit na obsah

Program na podporu vzdělávacích programů v oblastipodnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích srozšířenou působností a obcích s pověřeným obecnímúřadem ve Středočeském kraji

Dotace na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání se zaměřením na podporu vzniku lokálních podniků formou osvěty, vzdělávání, PR a sdílení zkušeností v hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od ledna 8. ledna 2024 do 31. května 2024 nebo do vyčerpání stanovených alokovaných finančních prostředků.

Příjemci podpory:

 • a) Obec s rozšířenou působností, na území Středočeského kraje, která je vymezena jako hospodářsky a sociálně ohrožená,
 • b) obec s pověřeným obecním úřadem na území Středočeského kraje, která je vymezena jako hospodářsky a sociálně ohrožená.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání se zaměřením na podporu vzniku lokálních podniků formou osvěty, vzdělávání, PR a sdílení zkušeností v hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje Středočeského kraje.
 • Způsobilé výdaje:
  • Úhrada aktivit spojených s podporou osvěty, vzdělávání, PR a předávání zkušeností v oblasti podnikání v dané obci s rozšířenou působností nebo obci s pověřeným obecním úřadem.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 2 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace při dodržení minimální spoluúčasti žadatele stanovené v tomto článku je určena pro obec splňující podmínky článku 3 bodu 1. a) ve výši 250 000 Kč, nebo obec splňující podmínky článku 3 bodu 1. b) ve výši 150 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 50 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Uznatelnými jsou výdaje vzniklé od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru