Přeskočit na obsah

Program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře v Karlovarském kraji

Dotace na zvýšení dostupnosti kulturního vzdělávání pro žáky mateřských, základních a středních škol v Karlovarském kraji v rámci jejich výuky.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 16. 10.  2023, 9.00 hodin do 30. 10.  2023, 16.00 hodin nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nepodnikající osoba a fyzická podnikající osoba (OSVČ), jejíž programy zařadí Karlovarský kraj do Katalogu dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež,
  • právnická osoba, jejíž programy zařadí Karlovarský kraj do Katalogu dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež.

Typy podporovaných aktivit:

  • Kulturní gramotnosti budoucích generací a to zejména při zajištění rozvoje vztahu dětí a mládeže ke kultuře a umění, zajištění gramotnosti základních pravidel při kulturních akcích, zajištění základní znalosti kultury a její náplně, využití kultury při posilováni identifikace s místem, kde děti a mládež žijí, využití kultury a umění k rozvíjení kreativity a schopností kritické reflexe.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 6 000 000 Kč pro rok 2024.
  • Výše dotace v jednotlivém případě smí činit minimálně 20 000 Kč a maximálně 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytuje na realizaci akce od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Doklady o realizaci akce musí mít datum uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a musí být uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru