Přeskočit na obsah

Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji

Účelem dotačního programu je zvýšení uplatnitelnosti absolventů vysokých škol ve všech typech studijních programů na trhu práce a zvýšení odborné úrovně pracovníků institucí pro výzkum a vývoj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 13. 1. 2022 do 21. 1. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba ve smyslu z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, se sídlem v Olomouckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách;
 • rozvoje spolupráce středního a vysokého školství;
 • rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje;
 • podpora profesně zaměřených bakalářských a/nebo magisterských studijních oborů;
 • podpora přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání, nových technologií a průmyslu;
 • podpora propagace studijních oborů vysokých škol včetně propagace na středních školách;
 • podpora praxe studentů ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce;
 • spolupráce s odborníky z praxe při výuce a zajištění praxe pro studenty;
 • spolupráce škol se zaměstnavateli, organizacemi zaměstnavatelů a ostatními aktéry vzdělávacího systému.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace je stanovena na  6 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 500 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního programu bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování a žadatel bude o této skutečnosti informován.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru