Přeskočit na obsah

Program na podporu vzniku a rozšíření ordinací zubních lékařů v Karlovarském kraji

Dotace na podporu vzniku a vybudování nových ordinací zubních lékařů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční podporu lze podávat od 28. 5. 2024, 9.00 hod. do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství s místem poskytování zdravotních služeb na území Karlovarského kraje.
 • Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická (fyzická osoba, která má přidělené IČO) nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora: 
  • vzniku a vybudování nových ordinací zubních lékařů,
  • obnovy ordinací zubních lékařů jejich převzetím novými zubními lékaři,
  • posílení stávajících ordinací zubních lékařů novými zubními lékaři (rozšíření kapacity ordinací zubních lékařů zaměstnáním nového zubního lékaře),
  • vznikem nových pracovišť (rozšíření místa poskytování zdravotních služeb o nové pracoviště zaměstnancem nebo navýšením úvazku stávajícího lékaře), na území Karlovarského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 4 000 000 Kč pro rok 2024 a částka 5 000 000 pro rok 2025. Alokace může být rozhodnutím Rady Karlovarského kraje navýšena dle potřeby.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 1 000 000 Kč, a to na jeden i více záměrů.
 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 3 žádosti pro 1 místo poskytování zdravotních služeb v rámci vyhlášeného dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru